สินค้าทั้งหมด

IData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ-iData รุ่น K1 Cold

IData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ-iData รุ่น K3S

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น K1S

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น K1 Cold

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น K8

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น K8 Cold

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น T1

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือ iData รุ่น T2

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น i3

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น 50P

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น 95W

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือถือ iData รุ่น 55HC

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือ iData รุ่น T2HC

iData

เครื่องอ่านบาร์โค้ดมือ iData รุ่น P1


ติดต่อเรา

รายละเอียด

หจก.เดอะเพอเฟ็ค เลเบล แอนด์ บาร์โค้ด
328/40 หมู่ 8 ตำบลสุรศักดิ์
ศรีราชา ชลบุรี 20110

: 038-119794 , 064-6928299

: barcode_label@hotmail.com